Atelier
Commons

Výzkumný a experimentální prostor pro kultivaci organizačních forem a ekosystémů na bázi principů "commons".
S využitím Web3 technologií a mechanismů Kolaborativních financí za účelem prototypovat infrastruktury regenerativní ekonomiky.